Článek: 62757 ARSENICUM ALBUM GRA 4GM 3CH-30CH LBN F   R R

 

                       

V:         Boiron S.A., Sainte Foy-les-Lyon, Francie.

 

S:         Arseni trioxidum - dilutio homeopathica q.s.

 

DI:        Oxid arzenitý, As2O3.

 

B:         Globule 1 g; granule 4 g; kapky 30 ml; prášek 15 g; solutio 12 ampulí; 12 čípků; 50 tablet, 20 g masti.

 

IS:        Homeopatikum.

 

PU:       Podráždění sliznic se sklonem ke vzniku ulcerací a nekróz. 

            Na úrovni GIT intoxikace zpravidla probíhá pod obrazem zvracení a choleriformních průjmů, relativně mírný katar rinofaryngu a bronchů vyústí v závažnou dyspnoe.  V urogenitální oblasti dominují cystitidy a kolpitidy s hematurií. 

            Toxický účinek na parenchymatozní orgány - zejména ledviny (nefritis s oligurií a hematurií), játra a nadledviny. 

            Postižení míšní substantia grisea - v akutní fázi pod obrazem konvulzí, tremoru a komatu, chronická intoxikace postihuje periferní nervy (progredující parézy extensorů). 

            Kardiální insuficience, arteriopatie se sklonem ke gangrenám. 

            Trofické kožní poruchy, vyvolávající suchost kůže.

 

TY:        Citlivý typ představuje jedinec bledý, hubený, zimomřivý, snadno unavitelný.  Zpravidla se jedná o neklidného, úzkostného perfekcionistu. Střídání a proměnlivost nálad přitom vykazuje nápadně pravidelnou periodicitu.

 

CH:       Pocity intenzivního pálení, zlepšené teplem.  Progresi potíží lze naopak očekávat v chladném prostředí, po konzumaci ledových jídel či nápojů a v nočních hodinách.  V akutních stavech, kdy dominuje intenzivní slabost, přesto vyhledává doušek studené vody.  V předchorobí někdy prokazujeme potravinové intoxikace.  Zpravidla několikadenní periodicita potíží, které se nezřídka střídají a následují na úrovni několika orgánů (dermorespirační syndrom).

 

I:          Závažné infekční stavy tyfoidního charakteru,akutní gastroenteritidy, alimentární intoxikace (masové konzervy).  Akutní otitis, cystitis, metritis, nefritis. 

            Pálivé neuralgie. 

            Astma bronchiale, vasomotorická rinitis (akutní i chronické stadium), dermorespirační syndrom. 

            Psoriasis, suché ekzémy. 

            Stavy úzkosti, astenie a deprese. 

            Ve všech indikacích ovšem nutno zohlednit míru zastoupení podstatných charakteristik léku (výše popsaná periodicita, potřeba tepla, typická úzkost a slabost...).

 

NÚ:       Nejsou známy.

 

IT:         Účinnost léku, stejně jako ostatních homeopatik, snižuje zejména mentol (některé zubní pasty), káva, cigarety a současná konzumace jídel a nápojů. 

            Jiné interakce nejsou popisovány.

 

D:         V akutních stavech (katar sliznic, alimentární intoxikace) zpravidla 5 granulí 1-2krát denně v ředění 5,9 nebo 15 CH. 

            (vyšší ředění odpovídá větší podobnosti postižení s obrazem léku). 

            Pokud dominují psychické příznaky, volíme potence vyšší. 

            Jedná se přitom o velmi účinný lék terénní (psorický způsob reakce individuálně vybrané ředění (opět zpravidla vyšší potence - např.15 CH, 30 CH, 200 CH) s výhodou dávkujeme v rytmu prokázané periodicity.

 

ZP:       Homeopatické granule se podávají v období mezi jídly, nechávají se zvolna rozpustit pod jazykem a nezapíjí se.

 

PE:       60

 

ZS:       Při teplotě 15-25 st. C, chránit před světlem.