Článek: 96705 BELLADONNA GLO 1GM 3CH-30CH LBN F   R R

 

           

            BELLADONNA glob., grn.

 

V:         Boiron S.A., Sainte Foy-les-Lyon, Francie.

 

S:         Belladonna - dilutio homeopathica q.s.

 

DI:        Rulík zlomocný obsahuje dva hlavní alkaloidy: hyosciamin a atropin.

 

B:         Globule 1 g, 4 g; granule 4 g.

 

IS:        Homeopatikum.

 

PU:       Vždy se setkáme s následujícími charakteristikami: prudký nástup účinku, cefalické vaskulární překrvení, suchost sliznic a přítomnost spasmů. Vývojový obraz intoxikace zahrnuje mydriázu, prudkou horečku se schváceností, blouzněním a halucinacemi.  V další fázi přichází koma, ochrnutí a smrt.

 

CH:       Pulsující, tepavá bolest hlavy (spojená s lokálním překrvením) s prudkým začátkem i koncem.  Zhoršení světlem, hlukem, otřesy.  Přes značnou suchost sliznic pacient nemívá velkou žízeň.  Horečka charakteru febris remittens přesahuje 39 st. C a je provázena horkým pocením v obličeji. Může se objevit skarlatiformní raš.  Belladonna navíc ve svém obrazu zahrnuje známky lokálního zánětu - lesklé zarudnutí, náhlé zduření a prosáknutí postiženého místa, tepavou bolest a horkost s pocity pálení.

 

I:          Febrilní onemocnění s prudkým začátkem virové či mikrobiální etiologie, vykazující charakteristiky léku. 

            Záněty a incipientní abscesy nejrůznější lokalizace. 

            Spasmy na úrovni svalů a sfinkterů.  Febrilní křeče u dětí.

 

NÚ:       Nejsou známy.

 

IT:         Účinnost léku, stejně jako ostatních homeopatik, snižuje zejména mentol (některé zubní pasty), káva, cigarety a současná konzumace jídel a nápojů. 

            Jiné interakce nejsou popisovány.

 

D:         Ve všech indikacích volíme spíše nižší ředění (5 CH, 9 CH).  V akutním stavu lék dávkujeme 5 granulí každou hodinu, intervaly prodlužujeme v závislosti na klinické odezvě.  Jen v případě febrilních křečí volíme potence 15 nebo 30 CH - zpravidla jednorázově, neboť zlepšení nastává v několika málo minutách.

 

ZP:       Homeopatická granule se podávají v období mezi jídly, nechávají se zvolna rozpustit pod jazykem a nezapíjejí se.

 

PE:       60

 

ZS:       Při teplotě 15-25 st. C, chránit před světlem.