Článek: 65531 CALCAREA PHOSPHORICA GRA 4GM 3CH-30CH LBN F   R

 

DR:       Boiron S.A., Sainte Foy-les-Lyon, Francie.

 

S:         Calcii phosphas - dilutio homeopathica q.s.

 

DI:        Hydrogenfosforečnan vápenatý CaHPO4 . 2H2O. 

            Je součástí všech tkání a organických tekutin s výjimkou tkání elastických.  Často se s ním setkáváme v kombinaci s látkou albumínového charakteru.

 

B:         Globule 1 g, 4 g; granule 4 g; kapky 15 ml, 30 ml, 60 ml, 125 ml, 250 ml; prášek 15 g, 30 g, 60 g; solutio 12, 30 a 60 ampulí; 6, 12 a 13 čípků; 50 tablet, 20 g masti.

 

IS:        Homeopatikum.

 

PU:       Látka v experimentu zasahuje kostní tkáň ve smyslu kostních dystrofií, zpomaleného hojení fractur.  Dále působí na krevní a lymfatický systém (anémie po akutních onemocněních u mladých jedinců), indukuje rachitismus s hubnutím a demineralizací, ortostatickou albuminurii spojenou s psychastenií.  Veškeré sekrety a exkrety vykazují zvýšený obsah albuminu.

 

TY:       Citlivým typem je vysoký, hubený jedinec, labilní a snadno unavitelný. Zuby jsou vysoké, úzké, zažloutlé.  Kosti dlouhé, tenké a rovné.

 

CH:       Vychází z patogenetického účinku léku.  Potíže jsou akcentovány duševním přepracováním či v důsledku akutní choroby spojené se ztrátou tekutin nebo albuminurií.  Stav se zhoršuje též za vlhkého počasí, kdy může nemocný trpět lokalizovanými bolestmi v oblasti epifýz.  Obrazu léku věnujeme zvýšenou pozornost v období růstu a rozvoje dentice.

 

I:          Hubnutí, rachitismus.  Aseptické nekrózy kostí v období růstu, kyfózy, M. Scheuermann.  Hojení fractur. 

            Astenie nebo cefalea studentů, rekonvalesce po akutních onemocněních. Chronické lymfadenopatie, recidivující angíny vykazující charakteristické známky léku.

 

NÚ:       Nejsou známy.

 

IT:        Účinnost léku, stejně jako ostatních homeopatik snižuje zejména mentol (některé zubní pasty), káva, cigarety a současná konzumace jídel či nápojů. 

            Jiné interakce nejsou popisovány.

 

D:         Individuální dle stupně vyjádřené podobnosti.  V případě kostních a zejména psychických indikacích zpravidla volíme vyšší potence (15, 30 CH) např. 10 granulí 1krát týdně.  Ředění 9 CH (5 granulí 1krát denně) bývá nejlepší volbou ve fázi hojení fractur.

 

ZP:       Homeopatické granule se podávají v období mezi jídly, nechávají se zvolna rozpustit pod jazykem a nezapíjí se.

 

PE:       60

 

ZS:       Při teplotě 15-25 st. C, chránit před světlem.