Článek: 65910 GELSEMIUM SEMPERVIRENS GLO 1GM 3CH_30CH LBN F   R

 

            GELSEMIUM SEMPERVIRENS glob., grn., gtt., plv., sol., supp., tbl., ung.

 

V:         Boiron S.A., Sainte Foy-les-Lyon, Francie.

 

S:         Gelsemium - dilutio homeopathica q.s.

 

DI:        Gelsemium sempervirens z čeledi Loganiaceae - virginský jasmín neboli planý jasmín, plazivý keř. 

            Je to nesmírně jedovatá rostlina hlavně svými kořeny a kůrou, která je odlišná od oficinálního jasmínu (Oleacees), z něhož se získává extrakt.

 

B:         Globule 1 g; granule 4 g; kapky 30 ml; prášek 15 g; solutio 12 ampulí; 12 čípků; 50 tablet, 20 g masti.

 

IS:        Homeopatikum.

 

PU:       Patogenetický pokus prokázal selektivní účinek na CNS, kde vyvolává třesy, křeče s poruchou koordinace a následné parézy z důvodu pasivního překrvení mozku a míchy.  Působí též na kardiovaskulární systém, což se projevuje bradykardií a hypotenzí.  Vyvolává i katar sliznic na úrovni gastrointestinálního a respiračního systému.

 

TY:        Citlivým typem je ustrašený, třesoucí se trémista s četnými fobiemi. Každý jedinec může v určité stresové situaci vykazovat příznaky léku.

 

CH:       Únava, zchvácenost, otupělost se současným překrvením sliznic a možnou diplopií přichází zpravidla v důsledku negativních emocí či trémy spojené s anticipační úzkostí.  Potíže mohou být též vyvolány či akcentovány teplem (a prudkým ochlazením) nebo insolací.  Pacient v průběhu akutních febrilních stavů vykazuje absenci žízně.

 

I:           Adynamické chřipky s prostrací a třesem. 

            Poliomyelitis anterior acuta. 

            Tréma s obnubilací, poruchami paměti, třesem, fobiemi, arytmiemi a psychogenním průjmem.  Příprava na chirurgický zákrok. 

            Bolesti hlavy s diplopií, překrvením obličeje a bolestí očních bulbů.

 

NÚ:       Nejsou známy.

 

IT:         Účinnost léku, stejně jako ostatních homeopatik snižuje zejména mentol (některé zubní pasty), káva, nikotin a současná konzumace jídel a nápojů. 

            Jiné interakce nejsou popisovány.

 

D:         Vyšší ředění upřednostníme u psychických a neurologických indikací (15 nebo 30 CH), v ostatních případech volíme spíše nižší potence, například 9 CH, 5 granulí 2krát denně.  Homeopatická příprava na zkoušku bude následující: student dostane 10 granulí Gelsemia v ředění 30 CH v předvečer stresové události a stejnou dávku druhý den ráno.

 

ZP:       Homeopatické granule se podávají v období mezi jídly, nechávají se zvolna rozpustit pod jazykem a nezapíjejí se.

 

PE:       60

 

ZS:       Při teplotě 15-25 st. C, chránit před světlem.