Článek: 16112 MERCURIUS SOLUBILIS GLO 4GM CH2-CH200 LBN F     R

 

            Rp., VP (3CH-30CH)

            MERCURIUS SOLUBILIS glob., grn., gtt., plv., sol., supp., tbl., ung.

 

V:         Boiron S.A., Sainte Foy-les-Lyon, Francie.

 

S:         Mercuris solubilis hahnemanni - dilutio homeopathica q.s.

 

DI:        Patogeneze léku Mercurius seskupuje příznaky získané s lékem Mercurius vivus, rtutí-kovem a Mercurius solubilis, což je zvláštní přípravek Hahnemanna: dusičnan rtuti a amonia.  Většina homeopatů ostatně připouští, že tyto dvě látky mají prakticky překrývající se experimentální příznaky.

 

B:         Globule 1 g, 4 g; granule 4 g; kapky 15 ml, 30 ml, 60 ml, 125 ml, 250 ml; prášek 15 g, 30 g, 60 g; solutio 12, 30 a 60 ampulí; 6, 12 a 13 čípků; 50 tablet, 20 g masti.

 

IS:        Homeopatikum.

 

PU:       Akutní toxikologie vykazuje následující postupný účinek: 

            1. Postižení zažívacího ústrojí: žaludku a střev, odtud hojné zvracení, bolestivé průjmy, někdy krvavé, s hlubokým postižením celkového stavu (chladná a viskózní pokožka s pocením). 

            2. Postižení ledvin: albuminurie, hematurie, oligurie, anurie, urémie s možností hematemézy a melény, později smrt v kolapsu. 

            Chronická intoxikace a pokus poskytnou odstíněnější příznaky.  Postupně se objeví: 

            1. Páchnoucí dech. 

            2. Stomatitida: spongiózní bíložluté dásně, na kterých sekundárně snadno dochází k ulceracím.  Celkové zarudnutí faryngu s cervikálními adenopatiemi, později s ulcerací sliznice s vytvářením pablán. 

            Silně povleklý jazyk s nažloutlým povlakem.  Je nateklý a na okraji zůstávají obtisky zubů. 

            Hojné slinění, které odtéká v noci z úst na polštář, doprovázené intenzivní žízní. 

            Parotitida se začervenalostí otvoru Stenonova kanálu. 

            3. Astenie s bledostí a anémií.  Nesnášenlivost extrémních teplot: horko postele nebo zima. 

            4. Hektická horečka s třesavkou na povrchu kůže, neklidem a třesem rukou, jež se může rozšířit na celé tělo. 

            5. Hojný pot, který neulevuje stavu horečky. 

            6. Sklon ke hnisavým procesům na kůži, sliznicích a v orgánech, ale bez velkého lokálního zvýšení teploty. 

            7. Sklon k nepříliš hlubokým ulceracím velkých ploch. 

            Patogenetický účinek léku Mercurius se tedy projevuje zejména: 

            na sliznici zažívacího traktu, od úst až po rektum; 

            na močo-pohlavních sliznicích a na ledvinném parenchymu; 

            zánětlivými procesy s hnisavou tendencí.

 

TY:        Citlivý typ se jako vždy prokáže při chronické intoxikaci a v pokusu. Fyzicky se jedná o jedince s měkkou svalovinou, zpoceného, vylučujícího zápach z celého těla a zvláště s velmi páchnoucím dechem.  Hodně sliní, prská při mluvení.  Je citlivý na průvan a na vlhkost, které u něho vyvolávají mrazení na povrchu kůže.  Z psychického hlediska se můžeme setkat se dvěma aspekty: stenickým a astenickým. 

            Stenický typ je šéf bandy, gangster, perverzní a zlý.  Je velmi autoritativní, nepřijímá odmlouvání a rád dělá opak toho, co se na něm chce, jen aby zvýraznil svoji autoritu.  Jako mizantrop jedná proti společnosti prudkým, krutým a impulzivním způsobem.  Nic ho nezastaví, když jde za svým cílem.  Dokonce ho to vede k tomu, že škodí nebo ubližuje i těm, které má rád.  V méně pokročilém stádiu je to nervózní člověk, který nevydrží na místě.  Je to typ dítěte, které na všechno šahá, rychle mluví a má sklon ke koktání. 

            Astenický typ je zasmušilý, plachý, úzkostný.  Cítí se provinilým za skutečnosti, které neprovedl.  Je zhnusen životem a lhostejný ke všemu. 

            Mezi těmito dvěma extrémy jsou to nejčastěji jedinci se zpomalenou psychikou, když ne přímo zaostávající.  Mají poruchy paměti, zapomínají jména osob, co četli, co řekli nebo co hodlají říci.  Dělají mnoho chyb v počtech a jsou málo nadaní na matematiku.

 

CH:       Zhoršení: v noci, extrémními teplotami: horkem postele nebo vlhkou zimou, jde o chodící teploměry, pocením. 

            Zlepšení: mírným a suchým teplem. 

            Pocity: 

            píchavých, hlubokých a vystřelujících bolestí, 

            rozbolavění kostí málo krytých svalovinou, 

            zimnice na povrchu kůže (hlavně při febrilních stavech). 

            Exkrece: 

            Žluto-nazelenalé, dráždivé, leptavé, zapáchající. 

            Viskózní vzhled povrchu sliznic. 

            Chutě a averze: 

            Chuť na mléko, na chleba s máslem. 

            Velká žízeň i přes vlhko v ústech. 

            Odpor k masu a tučným jídlům. 

            Doprovodné příznaky: 

            Při akutních onemocněních koexistence buko-faryngeálních příznaků, zápachu, horečky se zimnicí na povrchu kůže a potem, který nepřináší úlevu. 

            Příznaky ze strany zažívacího traktu: 

            Páchnoucí odporný dech šířící se po celém pokoji. 

            Ochablý, nateklý jazyk, který nese postranní otisk zubů.  Je viskózní a povleklý bílo-nažloutlým odporným povlakem.  Jazyk se třese. 

            Přehnané slinění, které je páchnoucí, viskózní a odtéká v noci na polštář, intenzivní žízeň. 

            Zarudnutí faryngu a mandlí při sebemenší změně počasí, s dysfagií a bolestmi vyzařujícími při každém polknutí sliny k uším. 

            Tlusté pablány a sklon k abscesům na mandlích. 

            Hypertrofická a tvrdá játra s nemožností ležet na pravé straně. 

            Nazelenalá, krvavá nebo viskózní stolice se zhoršení v noci, s bolestivým nutkáním a dojmem, že se člověk nikdy nevyprázdní. 

            Močopohlavní příznaky: 

            Častá a bolestivá potřeba močení. 

            Moč málo častá, tmavá, albuminózní, krvavá, později anurie. 

            Bolestivá uretritida s nazelenalým hnisem (Mercurius corrosivus). 

            Zánět vnějších a vnitřních pohlavních orgánů. 

            Nazelenalá, exkoriující, někdy zakrvavělá leukorrhagie obnažující kůži, která reaguje prudkým svěděním (Kreosotum, Mercurius corrosivus).

 

I:          1. Trávicí trakt a sliznice: 

            Stomatitidy, gingivitidy.  Angíny a zvláště angíny streptokokové. Parotitidy: příušnice.  Akutní enteritidy.  Chronické enterokolitidy. Následky amébové dyzentérie.  Purulentní, exkoriující koryzy zhoršené v teplém pokoji.  Blefaritidy.  Adenitidy.  Furunkly; furunkly sluchovodu (Picrium acidum). 

            Většinou předepsat v ředění 5 nebo 9 CH, pět granulí dvakrát až čtyřikrát denně podle akutnosti.  Při angínách s rizikem hnisání dáváme přednost vysokému ředění 15 CH.  V případě pochybností raději zvolit Mercurius corrosivus.  Stejně jako při každém hnisavém procesu u Hepar sulfur, tak i zde vysoká ředění Mercurius solubilis způsobují vysychání nebo vstřebávání hnisání, zatímco nízká ředění ho podporují. 

            2. Močopohlavní: 

            Akutní a subakutní nefritidy: ředění 9 CH, pět granulí jednou až dvakrát denně.  Akutní cystitidy; uretritidy.  Leukorrhagie, vaginitidy, vulvo-vaginitidy. 

            Předepsat v ředění 9 CH, pět granulí dvakrát až čtyřikrát denně podle akutnosti případu. 

            3. Nervové chronické: 

            Poruchy chování: u dětí nebo dospívajících, zvláště když se setkáme s chováním analogickým s citlivými typy. 

            Předepsat v ředění 15 nebo 30 CH jednu dávku jednou až dvakrát týdně.

 

ZP:        Homeopatické granule i globule se podávají pod jazyk, kde se nechají zvolna rozplynout. 

            Na homeopatický lék nesaháme prsty, k odpočítání granulí použijeme kalíšku, který v tubě slouží zároveň jako zátka. 

            Lék bereme zásadně mezi jídly (1/2 hodiny před či hodinu po něm).  Je nutné, aby dutina ústní byla v okamžiku podávání homeopatik prosta všech cizích příchutí a příměsí (zbytky jídel, zubní pasta, káva, bonbóny, atd.).

 

PE:       60

 

ZS:       Při teplotě 15-25 st. C, chránit před světlem.