Bolest

Bolest hlavy

 

Bolesti hlavy jsou jako bolesti v zádech nebo bolesti břicha velmi všeobecným příznakem a mohou být způsobeny celou řadou nejrůznějších příčin. Rozlišujeme bolesti hlavy prvotní = primární (např. migrény, intenzivní bolesti hlavy, nakupené bolesti hlavy, jiné bolesti hlavy bez zjistitelné příčiny aj.), které nemocného mohou značně obtěžovat, neohrožují však jeho život a bolesti hlavy druhotné = sekundární, které jsou zapříčiněny více nebo méně vážným onemocněním mozku, mozkových obalu, lebky, krční páteře či celkovým onemocněním a v některých případech jsou prvním projevem vážnějšího onemocnění.

Prvotním, primárním bolestem hlavy je věnován samostatný článek.

Na některý typ z druhotných bolestí hlavy máme podezření hlavně v následujících situacích:

 

 • bolesti hlavy jsou trvalé, postupně se zhoršují a nejsou ovlivnitelné běžnou léčbou
 • objevují se poprvé v životě po 50. roce věku
 • bolesti hlavy jsou doprovázené projevy ložiskového poškození mozku jako ochrnutí končetin, poruchy zraku, poruchy řeči apod.

  Ve všech uvedených případech je nutné, aby postižený navštívil lékaře a podrobně vylíčil své obtíže. Někdy zjistíme zcela nezávažné příčiny (např. bolesti hlavy po nadměrném požití alkoholu, po nedostatku spánku, po nezvyklém stresu, po některých jídlech, po požití velmi studených nápojů apod.) a odstraněním vyvolávajících faktorů vymizí.

  U jiných nemocných je však třeba dalšího podrobnějšího vyšetření k odhalení skrytých příčin. Není např. žádnou vzácností, že bolesti hlavy jsou následkem dosud nezjištěného vysokého krevního tlaku, chronického zánětu nosních dutin, poruch krční páteře, onemocnění chrupu, uší nebo zrakové vady.

  Ze závažnějších příčin bolesti hlavy uvádíme bez nároku na úplnost následné stavy po úrazech hlavy (poúrazové krvácení pod mozkové obaly), nádory mozku, mozkové infarkty, krvácení do mozku, závažnější celkové infekce, poruchy látkové výměny (cukrovka), nadměrné užívání některých léku a toxických látek atd.

  Jaké jsou možnosti léčby?

  U všech bolestí hlavy, jejichž příčinu již známe, je léčba příčinná, např. odborná léčba vysokého krevního tlaku, odborné ošetření a léčba zánětů, chirurgické odstranění nádoru apod. a výsledkem je odstranění vyvolávajících faktorů a vymizení bolesti hlavy.

   Upraveno  dle článku Doc. MUDr. Gerharda Waberžinka, CSc. na Lékárna.cz 


Informace k tématu též na www.bolestihlavy.cz