Sexualita

Ženská sexualita 

Frigidita

Co to je?

Jedná se o nízký zájem o sex a nízkou sexuální vzrušivost. Doslovný překlad by zněl "pohlavní chladnost". Vyskytuje se u mužů i u žen, u mužů se však jedná o poruchu dosti vzácnou, bývá způsobena poruchami v tvorbě mužského pohlavního hormonu. Naproti tomu u žen bývá frigidita většinou na hormonální produkci nezávislá, vyskytuje se spíše v souvislosti s různými duševními a tělesnými potížemi, nebo s problémy v partnerském vztahu. Často se jedná o poruchu selektivní -- vázanou pouze na určitého partnera, zatímco s jiným partnerem je sexuální zájem a vzrušivost v pořádku.

Pokud přece připustíme určité hormonální vlivy na snížení ženské sexuální žádostivosti, pak zde hraje roli zejména hormon prolaktin, který je zodpovědný za tvorbu mléka. Kojící žena je proto podstatně méně sexuálně vzrušivá, tento vliv někdy přetrvává i po odstavení dítěte od prsu. Proto se s ženskou frigiditou velice často setkáváme právě v mladých manželstvích.

Kdy mohu mít podezření na frigiditu?

Pohlavní chladnost většinou ženě nevadí sama o sobě, potíže způsobuje pouze v partnerském vztahu, kdy si na nestejnou potřebu sexuálních kontaktů a odmítavé chování začíná stěžovat manžel nebo milenec. Každý člověk má ovšem vrozen určitý stupeň sexuálního temperamentu, takže existují lidé celoživotně více vášniví a také ovšem více frigidní. Situace se také mění v průběhu života, zejména u žen dochází k plnému rozkvětu sexuální žádostivosti často až ve věku kolem 30 let. Léčebnou pozornost pak zasluhují stavy, kdy dochází k náhlému snížení těchto sexuálních potřeb, nebo kdy je frigidita skutečně selektivně vázána pouze na jednoho partnera.

Z tělesných příznaků bývá pokazováno především na nedostatečnou lubrikaci -- zvlhčení pohlavních orgánů při sexuálním vzrušení (tzv. soulož "na sucho").

Co je příčinou vzniku frigidity?

Kromě nadměrné tvorby hormonu prolaktinu (může se objevovat také v důsledku stresu) se jedná někdy o sníženou funkci štítné žlázy, poruchy funkce nadledvinek, různé nádory a nemoci způsobující bolestivé stavy včetně gynekologických zánětů. Sníženou sexuální žádostivost pozorujeme někdy také u diabetiček, nebo u žen trpících psychickými poruchami (stavy deprese). Na rozdíl od obecného přesvědčení jsou ženské pohlavních hormony zodpovědné za sexuální chování jen ve velmi nepatrné míře. Příčinou snížení sexuálního zájmu bývají spíše některé dlouhodobě užívané léky (sedativa, nebo léky na snížení krevního tlaku).

Častou příčinou frigidity jsou pak partnerské vztahy a sociální poměry. Konfliktní vztah k partnerovi (manželovi) může být často i skrytý a neuvědomělý. Také přehnaná puritánská a náboženská výchova může představovat základ odmítání sexuálních aktivit.

Jaké jsou možnosti léčby?

Účinná léčba nízké sexuální žádostivosti a nedostatečné vzrušivosti předpokládá především odstranění všech rušivých faktorů a psychoterapii. Důležité jsou sexuální sny a fantazie podpořené četbou, nebo prezentací erotických materiálů. Vítány jsou masturbační praktiky a veškerá autoerotika. Tato aktivita může pak přecházet do tak zvané párové sexoterapie -- vzájemné hledání a objevování erotogenních zón za využití nekoitálních technik včetně orálního sexu. Doporučují se také tzv. Kegelovy cviky -- mohou začínat několikrát přerušovaným močením a pokračovat pak rytmickým stahováním svalů dna pánevního. Tento nácvik by měl být prováděn nejméně 3x denně vždy po padesáti stazích.

Z léků se doporučují dopaminergní látky (Lysenyl, Parlodel, Mysalfon), někdy se doporučuje opatrné podávání malých dávek mužského pohlavního hormonu. Také bychom měli dbát na odstranění obav z nežádoucího otěhotnění předpisem vhodné antikoncepce. Někdy pomáhají dlouhodobě podávané čajové směsi (Vakorai) -- asi dva šálky čaje denně nebo volně prodejný přípravek ArginMax tbl pro ženy .

Možnosti prevence

Nejlepším afrodisiakem je dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, důkladný spánek a pestrá strava. Zlepšení psychické i tělesné kondice pak souvisí se zlepšením kvality partnerských vztahů. Sexualita by neměla být chápána jako prostředek boje, nátlaku a vydírání, nýbrž jako přirozená součást lidského života, v níž by měl každý stejně přijímat jako dávat. Vzájemná partnerská tolerance, vycházení si vstříc a ohleduplnost jsou nejlepšími předpoklady kvalitního sexuálního života.

 

Upraveno z článku doc. MUDr. Radima Uzla, CSc. na www.lekarna.cz