Těhotenství

Těhotenství - co je to ?

 

Co je to těhotenství? Není to nemoc, je to opravdu pouze jiný stav , ve kterém se žena nachází. Najednou se nestará jen o sebe, ale musí začít myslet i na potřeby svého, dosud nenarozeného miminka.

Těhotenství se začíná projevovat tzv. těhotenskými signály. Nejdříve se může projevit jakási intuice předpokládaného těhotenství, je způsobena brzkým výronem ženských hormonů, které s sebou nesou tento podivný, blíže nespecifikovaný pocit. Zvýšená hladina hormonu  progesteronu má za následek i ostatní projevy. Ranní nevolnosti, mdloby, pálení žáhy, zvýšená slinivost, časté močení, citlivost na pachy a vůně, spavost, unavenost, ale také přecitlivělost, plačtivost a náladovost. Jen málokterá budoucí mamina může říci, že ji žádný z těchto „vedlejších“  příznaků těhotenství nepostihl.  Tyto projevy poněkud poleví po 12. týdnu těhotenství, kdy se tělo matky jakoby vyrovná se svou změnou a přizpůsobí se mu.

Samozřejmě nejjasnější známkou těhotenství je vynechání měsíčků. Právě toto vynechání menstruace vás donutí zajít do lékárny pro těhotenský test, či rovnou vás zavede k ženskému lékaři. Ten vás pravděpodobně odešle na ultrazvukové vyšetření, které potvrdí i jeho domněnku ve vaše těhotenství. Že se jedná o těhotenství  lze na ultrazvuku prokázat již v 5. – 6. týdnu těhotenství. V této době je lidský zárodek – embryo – velké asi 5 mm , tedy asi jako jadérko z jablíčka.

Těhotenství neboli gravidita trvá asi 273 dnů, tedy 9 kalendářních či 10 lunárních měsíců.

Termín porodu si může každá mamina jednoduše vypočítat, i když nezná přesné datum početí. Od prvního dne posledních měsíčků si odečte 3 měsíce a připočte 7 dní. Dostane tím předpokládaný den porodu. Opravdu předpokládaný, protože každá žena je jedinečná, každé těhotenství je jedinečné a každé miminko si samo určí dobu, kdy chce přijít na svět. Proto období v rozmezí týdne před i po termínu porodu považujeme za normální fyziologické období termínu porodu.

Těhotenství rozdělujeme na 3 období, tzv. 3 trimestry. 1 trimestr = 3 kalendářní měsíce.

1.trimestr , tedy první 3 měsíce těhotenství, je označován  také jako rané období. Je doprovázeno velkými změnami na těle ženy. Zvětšuje se děloha, sílí svalová vlákna dělohy. Toto sílení bývá často pociťováno ženami jako bolest v podbřišku nebo v inqinách, zvláště u žen, které ještě nerodily. Zvětšují se a napínají prsy, mohutní mléčné žlázy a zásoby tuku na prsou. Zvětšuje se tepová frekvence a dech. Zpomaluje se peristaltika střevní, takže mnohé ženy trpí zácpou.

2.trimestr, tedy 4. – 6. měsíc těhotenství. Ke změnám dochází hlavně na kůži. Prsní bradavky i dvorce tmavnou. Středem břicha  se někdy táhne tmavý pigmentový pruh ( linea fusca), který po porodu mizí. Protože již většinou pominou první příznaky těhotenství, začínáte mít chuť k jídlu, některé chutě jsou zvláště intenzivní, začínáte také nabírat na váze. Oblečení, které jste dosud nosily, budete muset brzy vyměnit za těhotenské.

3.trimestr, tedy 7. – 9. měsíc těhotenství. Prsy mohou produkovat mlezivo ( kolostrum ), které se vám projeví poměrně nepříjemnou vlhkou skvrnkou na podprsence. Někdy se  mohou projevit další, bohužel běžné potíže v podobě krvácení z dásní a zvýšené vaginální sekrece – výtoku. Klouby a vazy jsou uvolněné, proto vás může bolet v zádech či v kyčlích. Ke konci těhotenství se často také objeví mírné otoky na rukou a nohou, někdy i v podbřišku.Velikost břicha vytlačuje pupík, takže je poněkud vystouplý. Častá je únava, dušnost z důvodu růstu dělohy a tím vytlačování bránice.Těhotenství už nelze skrýt, váhový přírůstek je patrný i běžným okem.

Těhotenství však nepřináší jen negativní tělesné změny, ale často i pozitivní. Obvykle těhulky vypadají krásně a zdravě. Mají lesklé vlasy, kvalita vlasů se obvykle zlepší. Také pleť se stane hladkou a zdravou, zmizí nejrůznější vady pleti.

Vše záleží také samozřejmě na psychice. Mamina,  která se těší na děťátko a je „opečovávána“ svým partnerem a okolím, vyzařuje pohodu a krásu

Jarmila Dočkalová
porodní asistentka,Třebíč

Při tvorbě této stránky byly použity informace z portálu Lékárna.cz

 

Těhotenství a léky

Léčiva patří k faktorům, které mohou významně ovlivnit průběh těhotenství a hlavně vývoj nové bytosti, bohužel často negativně. Proto je při jejich předepisování a podávání nutné brát zvláštní zřetel na skutečnost, že pacientka je těhotná. Posouzení vhodnosti použití daného přípravku je především na lékaři, ale i lékárník je často tím, na koho se veřejnost se svými dotazy obrací. Nezastupitelnou roli farmaceutický pracovník v lékárně hraje při výběru volně prodejného přípravku pro nastávající maminku. V tomto článku bychom chtěli shrnout nejpodstatnější věci týkající se podávání léků v těhotenství.

Že je třeba věnovat pozornost působení léků na průběh těhotenství a vývoj plodu, si odborná veřejnost uvědomila zejména po roce 1961. Tehdy se zjistilo, že lék thalidomid, používaný na zklidnění a proti zvracení a nevolnosti, často právě v těhotenství, způsoboval těžké vývojové vady u novorozenců. Děti matek, které tento lék užívaly v časných stadiích těhotenství, se rodily se zakrnělými končetinami, tzv. fokomeliemi („tulení nohy“). Od té doby se věnuje tomuto problému zvýšená pozornost zvláště při vývoji nových léčiv. Látky, které poškozují vývoj plodu se nazývají teratogenní (teratos = nestvůra). Odhaduje se, že chemické látky (včetně léčiv) jsou zodpovědné za 2 až 3% všech vrozených vad. Kromě chemických vlivů, známe ještě teratogeny fyzikální, biologické a metabolické (viz tabulka).

Rozsah poškození plodu závisí na tom, ve které fázi těhotenství teratogen působí. V prvních dvou týdnech po oplození vajíčka spermií dochází k dělení zygoty, zahnízdění v děložní sliznici a vzniku embryonálního základu. Toto období není citlivé na teratogeny. Ty způsobují ve většině případů odumření zárodku a potratu. V malém procentu případů dojde k úplné nápravě, vývojové vady v tomto období nevznikají.

Třetí až osmý týden (15. až 56. den) probíhá embryonální období, kdy se zakládají jednotlivé tkáně a orgány. Toto období je mimořádně citlivé na teratogeny. Pokud nedojde k odumření zárodku (nejvíce případů), dochází obvykle ke vzniku morfologických vad velkého rozsahu. Po překonání tohoto kritického období se zárodek (embryo) mění v plod (fetus).

Nejkritičtějším obdobím pro podávání léků v těhotenství je I. trimestr.

Po zbytek těhotenství až do porodu mluvíme o fetálním období, kdy plod roste a jednotlivé orgány, založené v období předešlém, rostou a zrají. K odumření plodu a potratu dochází jen v malém procentu případů, nejčastěji jsou následkem funkční vady nebo malformace malého stupně. Některá léčiva podaná v posledním trimestru mohou nepříznivě ovlivnit průběh porodu nebo způsobit novorozenci zdravotní komplikace.
Pokud je nutné použít teratogenní léčiva u ženy v plodném období života, je potřeba nejprve vyloučit případné těhotenství a pacientce doporučit účinnou metodu kontracepce. Plánovaná rentgenová vyšetření by měla být prováděna nejlépe po menstruaci, kdy je otěhotnění nepravděpodobné. Radiace může mít zhoubný vliv na embryo a plod.

Pokud těhotná žena onemocní, zvažuje se výběr léčiva vzhledem k riziku teratogenního poškození a k nezbytnosti léčení onemocnění. Medicína a hlavně lékařská etika upřednostňuje zdraví matky před nenarozeným plodem. Je-li zahájena léčba, která téměř vždy vede k těžkému poškození plodu (např. chemoterapie nádorového bujení), je indikováno umělé přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů. Některá léčiva, u nichž byl prokázán teratogenní účinek, však přesto v těhotenství podáváme s tím, že je nutné pečlivě monitorovat vývoj plodu. Chorobu matky je třeba dobře kompenzovat, mnohá onemocnění mají totiž teratogenní účinky, jde zejména o epilepsii, diabetes mellitus, onemocnění štítné žlázy a hyperfenylalaninémii. Z infekčních onemocnění si uveďme hlavně rubeolu (zarděnky) nebo toxoplasmózu (prvoková nákaza přenášená na člověka od zvířat).

Dle rizika rozdělujeme léčiva do několika skupin (rozdělení používané v USA):
A – bez rizika
B – známé riziko pro zvířata
C – známé riziko pro zvířata i pro lidi, podává se ve vymezených indikacích
D – riziko poškození známé, není však jiná, bezpečnější léčba
X – nikdy nepodávat, případné podání v těhotenství je indikací k umělému přerušení
V ČR žádné oficiální třídění neexistuje, řídíme se údaji výrobce uvedenými v Souhrnu údajů o přípravku, schváleném Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Tyto údaje najdeme např. v databázi AISLP.

Látky nepříznivě ovlivňující těhotenství a vývoj plodu

Cytostatika jsou látky používané k zastavení nádorového bujení. Zasahují do buněčného cyklu, zejména pak buněk, které se rychle dělí, tedy buněk nádorových, ale také buněk vyvíjejícího se zárodku a plodu. Proto jsou tkáně plodu velmi citlivé na jejich působení. Podobně zhoubný vliv v těhotenství mají i imunosupresiva (hlavně methotrexát; azathioprin a ciklosporin mají riziko nižší). Podání těchto skupin léčiv vede téměř vždy k těžkému poškození plodu a je tedy indikací k umělému přerušení těhotenství.

Prokázanými teratogeny jsou též antiepileptika, všechna bez výjimky, liší se však velikostí rizika. Nejméně rizikové jsou benzodiazepiny, nejvíce naopak valproát, hydantoiny, karbamazepin a prakticky nepoužívaný trimethadion. U epileptiček se častěji rodí děti s rozštěpy patra a neurální trubice, defekty srdečního septa, drobnými skeletálními odchylkami a zpomaleným psychomotorickým vývojem. Těhotenství u epileptičky je nutné předem naplánovat a předem ji stabilizovat léčbou méně rizikovými látkami. Preventivně se podává kyselina listová, která snižuje riziko vzniku vývojových vad. Pro zdárné těhotenství je léčení epilepsie nutné, neboť případný epileptický záchvat ohrožuje plod více než podávaná antiepileptika.

Poměrně častým onemocněním těhotných je hypertenze, která může vážně poškodit zdraví matky, a tím i plodu. Je nutné ji léčit. Nelze však použít kterékoliv antihypertenzívum. Největší riziko představují inhibitory angiotenzinkonvertázy (ACE), které způsobují poškození ledvin a vývoje lebky plodu. Lékem volby je alfamethyldopa, pro nasycovací léčbu se používá dihydralazin.
Hormonální léčiva, zejména pohlavní hormony mohou ovlivňovat vývoj plodu. Androgeny a syntetické progestiny vyvolávají maskulinizaci genitálu plodů ženského pohlaví. Diethylstilbestrol (býval podáván k udržení těhotenství) zvyšuje riziko pozdějšího vzniku adenokarcinomu pochvy u děvčat a žen, které byly jeho účinku vystaveny během svého nitroděložního vývoje. Hormonální kontraceptiva se za teratogenní nepovažují. Pokud však dojde k selhání účinku a otěhotnění, je doporučeno přestat s užíváním okamžitě po zjištění těhotenství. Podávání kortikosteroidů ve vysokých dávkách může způsobovat vady srdce, vady kostí a redukci končetin.
Teratogenní účinky má i vitamín A (retinol) a zejména jeho deriváty (např. isotretinoin, užívaný při léčbě akné). Tato léčiva způsobují hlavně srdeční vady, hydrocefalus (stav způsobený zvýšeným nitrolebním tlakem při nedostatečném odtoku mozkomíšního moku) a mikrocie (nevyvinutý ušní boltec). U vitamínu A byly teratogenní účinky prokázány již od 25 000 IU. Doporučený denní příjem tohoto vitamínu v těhotenství se pohybuje v rozmezí 2 500 až 5 000 IU.

Warfarin a jiná perorální antikoagulancia způsobuje malformace chrupavek a očí a mentální retardaci. Lékem volby při hrozících trombózách jsou hepariny.

Pro léčbu bolesti a horečky v I. trimestru používáme nejlépe kyselinu acetylsalicylovou, paracetamol může mít mutagenní účinky. Neléčení horečky je chybou, horečka významně zvyšuje riziko malformací plodu. V období před porodem se nedoporučuje podávat kyselinu acetylsalicylovou ani jiná nesteroidní antiflogistika, neboť komplikují průběh porodu (krvácení, snížení děložních kontrakcí) a mohou zapříčinit předčasné uzavření Botalovy dučeje. Nepřípustnou látkou v těhotenství je chinin. Kodein a jiné opioidy nejsou teratogenní, jejich užívání v těhotenství se však nedoporučuje, dlouhodobější užívání může způsobit závislost plodu a po narození syndrom odnětí návykové látky.

Při bakteriálních infekcích je třeba pečlivě vybrat bezpečné antibiotikum. Za bezpečné se považují peniciliny, cefalosporiny, makrolidy a klindamycin. Relativní riziko představují aminoglykosidy, vankomycin, sulfonamidy, trimethoprim, nitrofurantoin. Za teratogenní antibiotika jsou považovány chloramfenikol, tetracykliny, chinolony, streptomycin.

Pro možnost nepříznivého ovlivnění porodu nebo zdravotního stavu novorozence se některá léčiva nemají podávat ve III. trimestru. Kromě již jmenovaných uveďme ještě beta-blokátory, anxiolytika, hypnotika, barbituráty a jiné návykové látky, dále diuretika, theofyllin, z antibiotik chloramfenikol, kotrimoxazol, rifampicin, nitrofurantoin a jiné.

Některé léky podané ve III. trimestru mohou negativně ovlivnit porod.

Na tomto místě byly uvedeny jen ty nejdůležitější látky. Při doporučování volně prodejných léčiv se raději držme doporučení výrobce uváděného v Souhrnu údajů o přípravku. Mnohá léčiva zde mají uvedeno, že není dostatek zkušeností s podáváním těhotným ženám. V takovém případě lék nedoporučíme a raději, uznáme-li za vhodné, odešleme pacientku k lékaři. Pokud musí lékař zahájit léčbu onemocnění, může využít konzultaci s Teratologickou informační službou (pol. Klimentská v Praze, tel. 02/67102310). Při teratologických konzultacích se řeší přínos léčby a velikost rizika, v nutných případech je doporučeno umělé přerušení těhotenství.

Pro farmakoterapii v těhotenství si zapamatujme dvě zásady:

1. Žádný lék v těhotenství nepodáváme, pokud jeho použití není nutné.
2. Nepodání léku v indikovaném případě může znamenat poškození zdraví matky i plodu.


Péče o nastávající maminky

Je-li plánováno otěhotnění, můžeme doporučit dodatečný přívod některých živin. Zejména jde o vápník, hořčík, jód (100-200 ?g) a železo. Suplementace kyseliny listové snižuje riziko vzniku rozštěpu nervové trubice. Pokud žena trpí chronickou nemocí (např. diabetes mellitus, epilepsie), je nutné nejprve stabilizovat její zdravotní stav a přizpůsobit farmakoterapii. Při nedostatečné funkci štítné žlázy je potřeba zajistit dostatek jódu, případně podávat tyroxin, hypotyreóza může být příčinou neplodnosti.

Těhotným ženám se často doporučuje užívat multivitamínové preparáty pro zabezpečení dostatečného příjmu nezbytných látek. Vzhledem k bezpečnému obsahu hlavně vitamínů A a D by měly těhotné volit jen přípravky určené právě pro ně (např. Materna, GS-Mamavit, Femibion a jiné). Určitou nevýhodou multivitamínů podávaných v těhotenství, na kterou poukazují hlavně porodníci, je fakt, že se rodí příliš velké děti, což přináší komplikace při porodu.
S těhotenstvím souvisí také kojení. Problematika podávání léků při kojení však svojí rozsáhlostí překračuje rámec tohoto článku.

Použitá literatura:
1. Gregor V.: Léky v organogenezi lidského plodu. Remedia 5/97, 307-310, Panax, Praha 1997
2. Suchopár J. a kol.: Volně prodejná léčiva, 40-53, Panax, Praha 2002
3. Vokurka M., Hugo J. a kol.: Praktický slovník medicíny, 5. vyd., Maxdorf, Praha 1998
4. Hrdina R. a kol.: Farmakologický slovník, Maxdorf, Praha 1997

Převzato z www :

PHARMA NEWS ČÍSLO 03 - 2002