Článek: 20791 IGNATIA AMARA GRA 4GM 3CH-30CH LBN F   R  

 

            IGNATIA AMARA glob., grn., gtt., plv., sol., supp., tbl., ung.

 

V:         Boiron S.A., Sainte Foy-les-Lyon, Francie.

 

S:         Strychnos ignatii - dilutio homeopathica q.s.

 

DI:        Bob Sv. Ignáce, semeno Strychnos ignatii, plazivého keře z čeledi Loganiacees.  Tato semena obsahují mezi jinými - alkaloidy strychnin a brucin, stejně jako Nux vomica, ale patogenetický a terapeutický účinek obou látek je odlišný.

 

B:         Globule 1 g; granule 4 g; kapky 30 ml; prášek 15 g; solutio 12 ampulí; 12 čípků; 50 tablet, 20 g masti.

 

IS:        Homeopatikum.

 

PU:       Intoxikace vyvolává tetanizující excitaci bulbo-medulárních center, s prudkými spasmy a konvulzemi, po kterých následuje svalové uvolnění a smrt. 

            Patogenetický pokus vyvolává projevy stejného řádu, ale s daleko většími nuancemi: 

            Výrazná hyperestézie všech smyslových orgánů, zvláště zraku a sluchu. 

            Psychická přecitlivělost vůči emocím. 

            Tendence k různým spasmům, hlavně na úrovni orgánů s hladkým svalstvem. 

            Celková nekoordinovanost různých organických funkcí. 

            Podle zákona podobnosti vidíme, že Ignatia bude lékem: 

            na senzorické a psychické projevy přecitlivělosti; 

            na spastické projevy; 

            na neuspořádané a paradoxní projevy.

 

TY:        Z fyzického hlediska neexistuje morfologický typ zvláště citlivý na tento na lék.  Bylo řečeno a napsáno, že Ignatia je častěji indikována hnědovlasým ženám s modrýma očima.  Je pravdou, že ženy, jejichž nervový systém je zranitelnější, více odpovídají užití léku, ale i muži mohou velmi dobře vyhovovat jeho indikaci. 

            Společným jmenovatelem je trojice: 

            Hyperestézie na všechna podráždění a na bolest. 

            Nervová hyperestézie se vzdechy, omdlíváním, měnící se náladou a snadnou zlobou. 

            Přítomnost protikladných a paradoxních příznaků. 

            Z psychického hlediska existuje zvláštní citlivý typ: je to člověk smutný, melancholický, usoužený, uzavřený do sebe, aby mohl lépe převalovat své myšlenky a své starosti (Natrum muriaticum).  Vydává často hluboké vzdechy.  Snadno pláče, ale vzhledem k proměnlivé povaze lehce přechází z pláče do smíchu a naopak a rychle zapomíná na své problémy, jestliže je rozptýlená (Pulsatilla je zlepšená útěchou a ne rozptýlením). 

            Proměnlivá nálada Ignatia je často paradoxní a podobná hysterii: smích může být stejně intenzivní a hlučný jako pláč; nářky a mdloby jsou až divadelní (Moschus, Platina).

 

CH:       Celkové příznaky: 

            Extrémní dráždivost a hyperestézie všech smyslů, z čehož vyplývá: 

            přecitlivělost na emoce a na smutky, 

            hypersensitivita na bolest (Chamomilla je při bolestech zlostná a hrubá, Coffea je neklidná, nespavá, s kaleidoskopickými myšlenkami), 

            hypersensibilita na pachy a zvláště na tabák, ledaže by to byla Ignatia sama, kdo kouří.  Dlouhé vzdechy po celý den. 

            Paradoxní a protikladné poruchy, prchavé, labilní: 

            lépe snáší těžko stravitelné potraviny než lehké potraviny, 

            bolesti krku, intenzívnější u tekutin než u pevných potravin, 

            nervózní hlad neutišitelný potravou: čím více jí, tím má větší chuť jíst, 

            hemoroidy zhoršené měkkou stolicí a naopak méně bolestivé při tvrdé stolici, 

            nauzea zlepšená jídlem, 

            spastický nervový kašel: čím více kašle, tím větší potřebu má kašlat. Kašel lze omezit silou vůle. 

            Zvláštní pocity: 

            Pocit celkové slabosti pociťované jako mdloba, prázdno v dutině žaludku kolem 11. hodiny dopolední (Sulfur má pocit bolestivého hladu, Sepia má tento pocit prázdna z důvodů výrazné ptózy, Hydrastis má pocit prázdna a mdloby postižením celkového stavu, Ignatia má tento pocit pouze z důvodů čistě dystonického). 

            Pocit knedlíku v krku (Asa foetida, Sepia). 

            Citlivost pravé kyčelní jámy (spastická kolitida). 

            Migréna s dojmem zatlučeného hřebíku v parietální nebo okcipitální části hlavy. 

            Spastické zívání (Cina). 

            Náhlé, prchavé, putující bolesti soustředěné do bodových míst (Kali bich.). 

            Spasmus obličeje, tiky ve tváři, na víčkách. 

            Zhoršení: ráno k 11. hodině, nepříjemnými emocemi, utěšováním, silnými pachy (tabák, káva, atd.). 

            Zlepšení: rozptýlením, teplem. 

            Kauzality: 

            Ignatia je indikována hlavně u stavů vzniklých v důsledku citových šoků s nepříjemnými emocemi.  Následky radostných emocí spadají do působnosti Coffea.  Na tento lék je tedy nutné myslet v následujících případech: 

            strachy, hrůza (Gelsemium), 

            špatně snášené nepříjemnosti, 

            rozčilování, potlačovaná zlost, zadržované a potlačované rozhořčení (Staphysagria, Colocynthis), 

            nehody (Arnica), 

            zármutek, smutek po úmrtí (Arnica, Phosphoricum acidum, Lachesis), 

            milostná zklamání (Natrum muriaticum), 

            tréma (Gelsemium, Silicea, Lycopodium, Argentum nitricum).

 

I:          Ignatia nachází své indikace ve všech funkčních, vybočujících, labilních, měnících se, protikladných příznacích, jejichž příčinou jsou potíže nebo stres, které jsou dnes tak časté v moderním životě ať už v rodinném nebo společenském. 

            Ignatia je často lékem nemocných, u kterých je obtížné určit nozologicky přesnou diagnózu z důvodu nestability a proměnlivosti příznaků.  Je to lék lidí trýzněných, rozdrásaných, kteří mají jak spastické somatické poruchy proměnlivého a paradoxního charakteru, tak psychické potíže jako důsledek emocí, starostí a zármutku. 

            Předepsat: 

            Při lokalizovaných spastických projevech: spastický kašel, bolesti enterokolitického typu, atd.: Ignatia 5 CH, pět granulí ráno a večer. 

            V proměnlivých projevech podobných hysterii u přecitlivělých osob: Ignatia 9 CH, jednu dávku každé ráno, jestliže je to předpis na omezenou dobu, nebo pět granulí každé ráno při probuzení, jestliže se má užívání rozvrhnout do několika měsíců. 

            Při hlubokých depresivních projevech emočního původu: 

            jestliže jde o citový šok nedávného data, předepsat Ignatia stupňovitě: jednu dávku v ředění 9 CH první den, 12 CH druhý den, 15 CH třetí den a 30 CH čtvrtý den; 

            jestliže je citový šok starší, předepsat Ignatia 30 CH, jednu dávku například každou neděli ráno na lačno.

 

ZP:        Homeopatické granule i globule se podávají pod jazyk, kde se nechají zvolna rozplynout. 

            Na homeopatický lék nesaháme prsty, k odpočítání granulí použijeme kalíšku, který v tubě slouží zároveň jako zátka. 

            Lék bereme zásadně mezi jídly (1/2 hodiny před či hodinu po něm).  Je nutné, aby dutina ústní byla v okamžiku podávání homeopatik prosta všech cizích příchutí a příměsí (zbytky jídel, zubní pasta, káva, bonbóny, atd.).

 

PE:       60

 

ZS:       Při teplotě 15-25 st. C, chránit před světlem.