Článek: 65547 PHOSPHORUS GRA 4GM 3CH-30CH LBN F   R

 

V:         Boiron S.A., Sainte Foy-les-Lyon, Francie.

 

S:         Phosphorus - dilutio homeopathica q.s.

 

DI:        Bílý fosfor, zvláště toxický metaloid.  Fosfor je také podstatnou složkou buněčného jádra.  Má prvořadou metabolickou úlohu.

 

B:         Globule 1 g, 4 g; granule 4 g; kapky 15 ml, 30 ml, 60 ml, 125 ml, 250 ml; prášek 15 g, 30 g, 60 g; solutio 12, 30 a 60 ampulí; 6, 12 a 13 čípků; 50 tablet, 20 g masti.

 

IS:        Homeopatikum.

 

PU:       Popisují se jednak toxikologické a jednak pokusné příznaky: 

            Toxikologické: akutní nebo chronické intoxikace způsobují léze.  Fosfor postihuje prostřednictvím krve a oběhového systému všechny parenchymy a zvláště parenchym jaterní, plicní a ledvinný.  Pak zasahuje také srdeční tkáň.  Na všech těchto úrovních vyvolává intenzivní projevy kongesce s hemorrhagiemi a sekundárně pak i tukovou degenerací. 

            Pokusné: jsou získané použitím subtoxických dávek a jsou hlavně funkční, celkové nebo psychické, objevující se hlavně u zvláštního citlivého typu.

 

TY:       Citlivým typem je vysoký, hubený, protáhlý jedinec s úzkou hrudí a lehce shrbený, s dlouhými končetinami. 

            Má nemocný vzhled s unavenými rysy.  Pokožka je bledá a popelavá. 

            Může to být také dospívající jedinec unavený příliš rychlým růstem a traumatizovaný citovými otřesy, které přehnaně prožívá vzhledem ke své citlivé, nadšené a velkorysé povaze. 

            Bylo ostatně konstatováno, že většina jedinců s dlouhými končetinami je zvláště citlivá na fosfor a jeho soli.  Z toho vyplývá označení fosforečné konstituce, které se dává někdy jedincům této morfologie (Viz Calcarea). 

            Psychické charakteristiky citlivého typu: 

            * přecitlivělý jedinec s nadměrnou senzorickou vnímavostí na světlo, na hluk, na pachy; 

            velmi úzkostný jedinec s panickou hrůzou z bouřky, ale také strachem ze samoty, z nemoci, ze smrti; jeho úzkost se zhoršuje při soumraku; 

            sentimentální jedinec, vyhledávájící společnost, zajímající se hodně o druhé; rád je výřečný (Lachesis, Paris quadrifolia) jestliže se mu projeví sympatie.  Jeho emotivita však způsobuje, že je plachý.  Rychle vzplane, rychle ochladne, má pádivý rytmus života, zcela nepravidelný, s výkyvy v produktivitě připomínající graficky zuby na pile.  Minima jsou vyvolána chyběním fyzické energie a tím navozené deprese.  Toto střídání excitace a deprese u emotivního jedince který má ve vyrovnaném období sklony k sexuálním, jakož i k pracovním excesům jestliže se cítí dobře, je také charakteristické pro výše uvedenou neboli fosforečnou konstituci, stejně jako je pomalý, stálý a stabilní rytmus charakteristický pro podsaditou neboli uhličitou konstituci.

 

CH:       Zhoršení: zimou (s výjimkou příznaků v oblasti hlavy a žaludku), bouřkou (z níž má panický strach; tento příznak je někdy považován za klíčový příznak léku), vleže na levé straně, při soumraku a před půlnocí, rychlou chůzí. 

            Zlepšení: teplem (s výjimkou příznaků v oblasti hlavy a žaludku), spánkem, jídlem (obrovský hlad kolem 3. hodiny ranní jej nutí vstát, stejně jako Psorinum). 

            Kauzality:  Příliš rychlý růst.  Ztráta životně důležitých tekutin, sexuální excesy.  Po bouřce nebo blesku. 

            Pocity: 

            Lokalizovaného pálení na dlani rukou, podél páteře (stoupají odzdola nahoru) a mezi rameny (Sulfur má pocit celkového popálení, s výjimkou lokalizace na chodidlech nohou, která je charakteristická a která jej nutí vystrkovat nohy v noci z postele nebo si hledat v posteli chladnější místo). 

            Kongesce, zvláště v oblasti hlavy.  Cefalea je charakterizována kongescí s pulzující, bušící bolestí a zhoršením duševní prácí.  Teplo a překrvení jakoby vycházely z páteře.  Bolesti hlavy se zhoršují hlukem, světlem, pohybem.  Zlepšují se odpočinkem a tím že si stlačí hlavu nebo přiložením studeného obkladu. 

            Závratí, zvláště u starců. 

            Chrapotu zhoršeného večer, s pocitem obnažené sliznice laryngu. Zhoršení studenou vodou (Causticum se zhoršuje ráno). 

            Chutě a averze: 

            Chuť na sůl a na slané potraviny (Natrum muriaticum, Causticum, Conium maculatum) s výjimkou slaných ryb. 

            Chuť na studené až ledové nápoje a potraviny, hlavně při akutních stavech.  Žaludek nesnáší nic teplého a studené potraviny se zvrací, jakmile se v žaludku ohřejí. 

            Neutuchající žízeň na studenou vodu. 

            Potřeba jíst v noci kolem třetí hodiny ranní pro překonání slabosti (Psorinum). 

            Averze ke sladkým potravinám, masu, čaji, vařenému mléku, slané rybě a ústřicím. 

            Jestliže učiníme shrnutí, můžeme předepsat Phosphorus v případě tří velkých eventualit: 

            1. Chronické nebo akutní případy lézí: 

            Předpis se řídí anatomicko-patologickou podobností.  Individuální reakce (funkční, celkové nebo psychické) ustupují do pozadí před zřejmou analogií lézí. 

            2. V chronických případech, kde převládá funkční symptomatologie: 

            Předpis vychází z převahy celkových a psychických znaků a eventuálně znaků typologických. 

            3. V některých případech morfologie jedinců s dlouhými končetinami: 

            Konstituce s dlouhými končetinami, nebo-li fosforická je opravdu při pokusu a terapii zvláště citlivá na fosfor a jeho soli: Calcarea phosphorica, Kalium phosphoricum, Phosphoricum acidum a Phosphorus.  Ale lék by neměl být připomenut pouze typologií.  Má být předepsán pouze tehdy, když se u nemocného setkáme s jeho pokusnými patogenetickými příznaky.

 

I:          Jako vždy v homeopatii, i zde vyplývají z patogenetického účinku: 

            Toxikologické příznaky, způsobující hlavně léze vedou k terapeutickým indikacím, které jsou základem homeopatického předpisu, aniž by se hledaly celkové nebo psychické příznaky.  Anatomicko-patologická podobnost odpovídá ve skutečnosti velmi vysokému stupni hierarchizace: je výslednicí celého fyziologického hospodářství.  Individuální reakce ustupují zřejmé analogii lézí. 

            - Pokusné znaky skýtají terapeutické indikace pro funkční syndromy charakterizované hlavně celkovými, psychickými a někdy typologickými příznaky.  Budeme tedy rozlišovat klinické indikace podle výsledku toxikologického a experimentálního pokusu. Jsou to: 

            hemorrhagické stavy, 

            stavy hepatické degenerace (hepatitida a cirhóza), 

            netuberkulózní překrvená plicní ložiska, 

            ledvinová degenerativní onemocnění. 

            1. Hemorrhagické stavy: 

            Phosphorus snadno krvácí: časté hemorrhagie, které jsou hojné, opakované na všech úrovních (krvácení z nosu, dásní, hemateméza, melena, hematurie, meno-metrorrhagie, hemoptýza; v tomto posledním případě je nutné se vyhnout použití Phosphoru při vývojovém stádiu tuberkulózy, neboť by mohl zhoršit léze). 

            V akutním případě - jako je krvácení z nosu, krvácející žaludeční vřed, apod. - předepsat: Phosphorus 9 CH, jednu dávku každou šestou hodinu a v tomto intervalu střídat každou hodinu nebo každou čtvrt hodinu; podle akutnosti případu, s pěti granulemi China 5 CH a pěti granulemi Arnica 9 CH. 

            V případě purpury střídat Arnica 9 CH a Crotalus 5 CH. 

            Tyto terapie nevylučují pochopitelně klasické metody používané k úpravě hemostázy, transfúzi, korekci šoku atd.  Před chirurgickým zákrokem jedna dávka Phosphorus 9 nebo 15 CH večer před zákrokem nebo ráno v den zákroku snižuje nebezpečí hemorrhagií. 

            2. Stavy hepatické degenerace: 

            Práce Quilichiniho, Demarquea a Aubina na lékařské fakultě v Bordeaux dokázaly v těchto indikacích obdivuhodný terapeutický účinek léku Phosphorus 15 CH. 

            - Virové hepatitidy: Phosphorus je jejich specifickým lékem, neboť histologické postižení virovou hepatitidou se přesně překrývá s obrazem při akutním postižení jaterního parenchymu fosforem.  Předepsat Phosphorus 15 CH jednu dávku ráno na lačno a k 18. hodině (z důvodů časového zhoršení patogenetických příznaků) po dobu 10 dnů.  Většinou vidíme, že výše transamináz se velmi rychle vrací k normálu.  Jestliže je to zapotřebí, předepsat ještě jednu denní dávku po dalších 10 až 15 dní v závislosti na hladině transamináz. 

            Cirhózy: chronická intoxikace fosforem vyvolává histologické léze podobné lézím u alkoholové cirhózy.  Podle stavu hepatické degenerace, předepsat jednu dávku Phosphorus 15 CH jednou až třikrát týdně po mnoho měsíců. 

            Analogie mezi chronickou intoxikací fosforem a alkoholovou degenerací se neomezuje pouze na hepatické léze.  Rozšiřuje se také na další tkáně a zvláště na tkáň nervovou.  Klinická praxe potvrzuje indikace a účinek Phosphorus při: 

            Alkoholové polyneuritidě (stejné dávkování). 

            Delirium tremens.  Je to prudké delirium jako při léku Stramonium, s výřečností jako u Lachesis a sexuální excitací jako má jako Hyoscyamus. Toto delirium může končit apatickým stavem s otupělostí a později komatem.  Předepsat jednu dávku Phosphorus 15 CH, každých 6-12 hodin, podle reakcí. 

            Akutní pankreatitida, zánět příušnic a další jsou také zajímavou indikací Phosphorus 9 CH, jednu až dvě dávky denně. 

            3. Netuberkulózní plicní kongestivní příznaky: 

            Phosphorus je indikován kolem třetího a čtvrtého dne, když je kongestivní ložisko jasné.  Často je zvýšená teplota s: 

            pocitem pálení na dlaních rukou, 

            neutišitelnou žízní a touhou po studené vodě, 

            výraznou dyspnoí s chvěním chřípí, suchým a bolestivým kašlem, 

            zhoršením ležením na levé straně, 

            expektorací, která může obsahovat proužky krve. 

            Předepsat Phosphorus 9 CH, pět granulí dvakrát denně. 

            Plicní infiltráty, vyvolané virovou infekcí, jejichž klinická symptomatologie není tak hlučná, také dobře reagují na jednu dávku Phosphorus 9 nebo 15 CH, třikrát týdně během jednoho nebo dvou týdnů. Jedná se zde o anatomicko-patologickou podobnost. 

            4. Degenerativní postižení ledvin: 

            Je třeba umět předepsat Phosporus na základě minima příznaků: oligurie s některými příznaky chronické nefritidy (válce, albuminurie, hematurie). Předepsat 5 granulí v ředění 9 CH, v průměru jednou za dva dny nebo podle změn diurézy. 

            Při Brightově nemoci musí sítnicové hemorrhagie upoutat pozornost na Phosphorus. 

            Při akutních hematurických nefritidách předepsat jednu dávku ráno a večer Phosphorus 9 CH a během dne střídat každou hodinu s pěti granulemi Arnica 9 CH a léku China 5 CH. 

            5. Srdeční onemocnění: 

            Slabost pravé části srdce, chronické cor pulmonale s venózní stázou, pulmonální arteriální hypertenzí, nepříliš výraznými periferními edémy. Phosphorus 9 CH, pět granulí každý den po dobu mnoha měsíců, podporuje klasickou léčbu, aniž by ji nahrazoval. 

            Stařecké závratě: Indikace podle pokusu: Phosphorus 15 CH, jednu týdenní dávku. 

            Myelopatie, encefalopatie, následky cerebrálních vaskulárních stavů, stejné dávkování. 

            Funkční nervové poruchy z důvodů hypersensibility, nervové nestability; předepsat Phosphorus 15 nebo 30 CH, jednu dávku týdně. 

            Chronická onemocnění u jedinců konstituce s dlouhými končetinami neboli fosforických, stejné dávkování. 

            Následky sexuálních excesů.  Příliš rychlý růst.  Idem. 

            Žaludeční vředy s hemorrhagickýmí sklony.

 

ZP:        Homeopatické granule i globule se podávají pod jazyk, kde se nechají zvolna rozplynout. 

            Na homeopatický lék nesaháme prsty, k odpočítání granulí použijeme kalíšku, který v tubě slouží zároveň jako zátka. 

            Lék bereme zásadně mezi jídly (1/2 hodiny před či hodinu po něm).  Je nutné, aby dutina ústní byla v okamžiku podávání homeopatik prosta všech cizích příchutí a příměsí (zbytky jídel, zubní pasta, káva, bonbóny, atd.).

 

PE:       60

 

ZS:       Při teplotě 15-25 st. C, chránit před světlem.