Homeopatie

Stres

Stres je stav, kterým organismus odpovídá na emotivní nebo psychické faktory. Projevuje se utlumenými nebo naopak přehnanými obrannými prostředky proti podnětům, kterým se již není organismus schopen přizpůsobit. Vědomí i nevědomý stres může vést jak k rozrušení, tak i k pasivitě. 

Příznaky :

 • sluchové přeludy
 • aerofagie (polykání vzduchu)
 • úzkost
 • afonie (ztráta hlasu)
 • záchvaty paniky
 • kolopatie 
 • torpor (zastřené vědomí)
 • křeče
 • zvýšená nervová dráždivost
 • podrážděnost
 • migréna
 • nervozita
 • pocit svírání
 • pocit vyčerpanosti
 • třes
 • žaludeční vředy
 • .......

Základní léky :  

Nux vomica 9CH nebo 15CH - dávkování 5 granulí 1 - 2 x denně.  Je to lék na stres !

 • přecitlivělost na podněty způsobující zvýšené podráždění
 • nesnášenlivost jakéhokoli odporu
 • agresivita kompenzovaná nadměrným jídlem a pitím (káva, alkohol, povzbuzující prostředky...)
Ignatia amara 9CH nebo 15CH - dávkování 5 granulí 1 - 2 x denně. 
Léčba probíhá jako by IGNATIA měnila práh citlivosti stresu !
 • stres s paradoxními reakcemi (žádná zjevná spojitost mezi příčinou a účinkem)
 • výrazná hyperestézie (zvýšená citlivost vnímání, čití),přecitlivělost k emocím, hyperemotivita
 • zlepšení zábavou
Argentum nitricum 9CH nebo 15CH - dávkování 5 granulí 1 - 2 x denně.  
 • stres, při kterém převládá strach, "že se něco nepodaří"
Arsenicum album 9CH nebo 15CH - dávkování 5 granulí 1 - 2 x denně.  
 • stres, při kterém převládá úzkost
Staphysagria - dávkování :
                           -zastaralé potíže = 30CH 5 granulí 1 x denně, se zlepšením postupně vysazovat
                           -potíže, které začaly nedávno = podávat čtyři dny po sobě
                            vždy ráno 1 dávku postupně v ředěních 9,15,30 CH, potom pokračujeme
                            v podávání 1 dávky 30 CH 1x týdně, se zlepšením postupně vysazujeme
 • konfliktní stav, zejména psychický, způsobující pocit méněcennosti, rozhořčení nebo trápení, vede postiženého k uzavření se do sebe a k nedůtklivosti
Chamomilla vulgaris 15CH nebo 30CH - dávkování 5 granulí 2 x denně.  
 • snadno podrážděný, nervózní dospělý jedinec, přecitlivělý na bolest, u něhož dochází k záchvatům zlosti
Natrum muriaticum 15CH nebo 30CH - dávkování 5 granulí 1 x denně.  
 • citový otřes vyústí k uzavírání se do sebe, k izolaci a ztrátě chuti ke komunikaci ( to platí i pro nejbližší okolí ). Postižený odmítá útěchu a chce si vše vyřešit o samotě.