FAQ - Často kladené dotazy

 Co je to homeopatie ?
Jak likvidovat staré léky ?
Kdo určuje, které léky jsou volně prodejné ?
Jak má být správně vybavená lékárnička a autolékárnička  pro poskytnutí první pomoci? - možnost stažení  letáku do autolekárničky k vystřižení

 

 

Q: Co je to homeopatie ?

A: Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti, která je mezi toxickým a terapeutickým účinkem látek.Některé látky, podané v měřitelných dávkách, vyvolají u zdravého jedince soubor příznaků, které jsou schopny léčit u jedince nemocného, jsou-li mu podávány ve velmi nízkých koncentracích.
Homeopatie stimuluje přirozený mechanismus organismu. Má rychlý účinek u akutních onemocněních ( chřipka, rýma... ) a je účinná i u chronických onemocnění ( ekzémy, alergie...), kde můžeme pozorovat, jak se krize zmírňuje, ustupuje, až je nakonec nemoc vystřídána zdravím.
Homeopatickým přípravkem se tudíž rozumí specifickým postupem zředěná jedna nebo více látek, které by v koncentrovaném množství byly schopny u zdravého jedince vyvolat obdobné příznaky, jako jsou příznaky, pro které je podáván.
Homeopatie je určena stejně tak pro kojence, jako pro děti, dospělé osoby či osoby v pokročilém věku.
Jednosložkové ( monokomponentní ) léky se nejčastěji vyskytují v podobě granulí nebo globulí, které se nechávají rozpustit v ústech, nekoušou se, ani se nepolykají. Nejčastěji doporučovaná dávka je 5 granulí nebo celý obsah tubičky, jedná-li se o malé globulky ( např.Oscillococcinum ).
Homeopatické speciality jsou vyráběny v klasičtějších formách jako tablety, dražé, sirupy...
Homeopatické léky se doporučuje užívat mezi jídly ( 15 minut před nebo po ). Rovněž je vhodné, aby v ústech nebyly přítomny silně aromatické látky ( mentol, káva, tabák... ).     
...více...

Q: Jak likvidovat staré léky ?

A: Nepotřebné léky nevyhazujte, vraťte je do lékárny, která zajistí jejich bezpečnou likvidaci. Léky s prošlou dobou použitelnosti mohou mít zvýrazněné nežádoucí účinky, případně v nich dochází k chemickým změnám,které je znehodnotí. Předpokládáme, že velkou většinu starých léků lidé likvidují způsobem zcela nevhodným - např. spláchnutím do toalety nebo vyhozením mezi odpadky. Je třeba si však uvědomit, že staré léky patří mezi nebezpečné odpady a poškozují životní prostředí, proto bychom je měli vracet do lékáren, které je předají k likvidaci specializovaným firmám

Q: Kdo určuje, které léky jsou volně prodejné ?

A: Statut volné prodejnosti ( tj. výdeje v lékárně , který není vázán na lékařský předpis ) je v ČR přidělován léčivým přípravkům v rámci registračního řízení na základě žádosti výrobce a odborného posudku Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). To znamená, že každý léčivý přípravek zaregistrovaný v ČR, který nemá přidělen statut volné prodejnosti ( vydáváno v publikaci "Věstník SÚKL" ), vám nesmí být vydán v lékárně bez lékařského předpisu. Od 1.3.2001 má lékárník povinnost dokladovat i zpětně kontrolnímu orgánu výdej každého léčivého přípravku.
Je potřeba odlišit "léčivý přípravek" - tzn. přípravek, který je zaregistrován v ČR jako HVLP ( hromadně vyráběný léčivý přípravek ), a přípravek, který tuto registraci nemá ( má např. pouze schválení hl.hygienika - HEM ). V druhém případě neexistuje žádné omezení o prodejnosti , jelikož se nejedná o léčivý přípravek.
Mezi léčivé přípravky patří i homeopatika, takže se i u nich rozlišuje statut volné prodejnosti ( monokompozitní homeopatika jsou vázána zatím v některých případech na lékařský předpis )!
Obdobná pravidla se vztahují i na veterinární léčiva. I zde je třeba rozlišovat volně prodejná léčiva a léčiva vázaná na předpis veterinárního lékaře.

Q: Jak má být správně vybavená lékárnička pro poskytnutí první pomoci ?

A: Vybavení vaší domácí lékárničky záleží pouze na vašem uvážení. Rozsah vybavení lékárniček na pracovišti též není nikde direktivně stanoven. Naopak obsah vybavení motolékárničky a autolékárničky pro poskytnutí předlékařské dočasné první pomoci je určen Vyhl. Ministerstva dopravy č.341/2002 Sb. (příl. č.14) a  vybavení pro trolejovou, tramvajovou a železniční dopravu Vyhl.č.173/1995  Sb. v platném znění. Dále mají závazný obsah Vyhl.č.493/2002 Sb., která se zabývá vybavením lékárniček pro střelnice a Vyhl.č.185/1990 Sb. v platném znění, která definuje závazný obsah lékárniček pro zotavovací a jiné akce pro děti a dorost. V EU se tematikou vybavení lékárniček zabývá směrnice rady Evropy EU 93/42/EWG.

Obsah domácí lékárničky a její použití

Zde se vám pokusím předložit pouze návrh, co by v lékárničce, podle mého názoru, nemělo chybět. Určitě by v lékárničce neměly chybět  přípravky proti horečce (  Paralen, Acylpyrin, Aspirin) a bolesti (  Ataralgin, Valetol, Acylcoffin, Acifein,Coldrex,...), proti průjmu (  Smecta, Carbo Medicinalis, Endiaron), proti zácpě ( Regulax, Laxygal,...), při zažívacích problémech ( Gastrogel,...), nosní kapky (Sanorin, Pinosol, Nasivin, Otrivin,...),proti bolesti v krku (Jox spray, kloktadla, pastilky na cumlání,...), roztoky na výplachy očí (Ophtal), oční kapky ( Ophtalmo-Septonex, Evercil,...), desinfekce (Ajatin, Septonex, Jodisol,...), obvazy, pinzeta, gáza, třícípý šátek, zásyp na rány (Traumacel,...), náplasti (s poduškou i bez), oční kapátko, teploměr lékařský, rouška resuscitační, rouška PVC 20x20,rukavice pryžové (latexové) chirurgické.
Jako doplňkové bych doporučil něco na spáleniny (Panthenol spray, gel), proti alergii (Zyrtec tbl., Vibrocil spray, Fenistil gel,...), masti a gely od bolesti kloubů, zad, páteře (Veral,  Ibuprofen, Fastum,...), proti kožním plísním (Mykoseptin, Myco-Decidin,...), masti a čípky na hemoroidy (Aviril, Faktu,...).
Přípravky v závorkách jsou uvedeny pouze jako příklad, ale při výběru konkrétního preparátu vám samozřejmě poradíme v lékárně. 

Obsah firemní lékárničky a její použití 

Každý zaměstnavatel má zákonnou povinnost ( Zákoník práce ) přijímat opatření pro případy poskytování první pomoci, ale neexistuje však předpis, který by vybavení lékárniček stanovoval. Rozsah vybavení byl dříve stanoven v ON846635 ( poslední znění z roku 1989 ) , ale oborové normy byly zákonem č.142/1992 Sb. zrušeny bez náhrady. Vybavení lékárniček by mělo odrážet rizika vznikající při pracovní činnosti na pracovišti firmy. Vodítkem pro vybavení lékárniček na pracovištích může být vybavení, které bylo uvedeno již výše zmíněné ON ( nahrazením současnými prostředky pro stejný účel ).

Přehled vybavení a jejich nezávazné doporučení :

Lékárničky:

V1A, V2A

 • pro domácnost

V1B

 • pro organizace s běžným provozem, ve kterém se nevyskytují speciální rizika, jinak doplnit s lékařem
 • počet osob do 20
 • dle ON846635 typ II pro organizace

V2B

 • stejně jako V1B
 • počet osob do 30
 • dle ON846635 typ III pro organizace

V3B

 • doporučené vybavení Územními záchrannými službami na pracovišti do 30 osob
 • v případě zjištění zvýšených rizik konzultovat s lékařem
 • dle ON846635 typ II + aktuální prostředky doporučené záchr.službami pro zabezpečování první pomoci dle současných požadavků
 • obsahuje prostředky na popáleniny

Brašny :

VZB01

 • pro oddělená pracoviště
 • práce v terénu
 • školy, školky, pobyt v přírodě
 • do 30 osob

VZB02

 • totéž jako VZB01
 • do 40 osob

VZB03

 • totéž jako VZB01
 • s delší dobou odloučení ( možnost doplnění materiálu ) do 40 osob

 

Výbava nástěnných lékárniček: 

Použití : DOMÁCNOST ORGANIZACE
Označení : V1A V2A V1B V2B V3B
Název materiálu : kusů kusů kusů kusů kusů
acylpyrin 10 tbl 2 2 2 2 2
carbo medicinalis 0,3g 20 tbl 1 1 1 1 1
antacidum gastrogel - - 1 1 1
ataralgin 10 tbl 1 1 1 1 1
jodisol spray 1 1 1 2 1
ophtal 1 1 1 1 1
paralen 10 tbl - - - - 1
calcium panthotenicum mast - - - - 1
WATER-JEL láhev 118 ml - - - - 1
WATER-JEL sáček 3,5g - - - - 3
           
gáza 7,5x7,5 ster.komp. 2 2 10 25 10
náplast 2,5cmx2m 1 1 1 2 1
rychloobvaz 6cmx2cm - - - - 20
rychloobvaz 8cmx4cm - - - - 12
rychloobvaz 6cmx1m 1 1 1 1 1
obinadlo hydr.ster.6cmx5m - 2 2 4 2
obinadlo hydr.ster.8cmx5m - - - 2 -
obinadlo hydr.ster.10cmx5m 2 2 10 15 10
škrtidlo 1 1 1 1 1
obvaz duonet S2 1 1 2 2 2
obvaz duonet S3 - 1 2 2 2
obvaz krycí BASEPON 50x75mm - 1 10 10 10
šátek trojcípí 1 1 1 2 3
vata obv.ster.lis 25g - - - 2 2
vata obv.skládaná 50g - - 2 4 2
vata buničitá přířezy 5x5cm 1 1 - - 1
elastické obinadlo š.10cm - - - 1 2
rukavice chirurgické - - 3 3 3
izotermická fólie - - - - 1
           
pinzeta anatomická - - 1 1 1
pinzeta 1 1 - - -
rouška resuscitační 1 1 2 3 2
špendlík zavírací - - 6 6 6
teploměr lékařský - 1 1 1 1
traumacel zásyp - - 1 1 1
nůžky - 1 1 1 1
lopatka na jazyk - - - 10 -

Výbava zdravotnických brašen : 

Označení : VZB01 VZB02 VZB03
Název materiálu : kusů kusů kusů
kinedryl 10 tbl 1 2 2
soda - 1 bal 1 bal1
paralen 10 tbl 3 3 2
acylpyrin 10 tbl - - 2
carbo medicinalis 20 tbl 2 2 2
gastrogel antacidum - - 1
ataralgin 10 tbl - - 1
jodisol spray 1 1 1
calcium panthotenicum mast 1 1 1
ophtal 1 1 1
WATER-JEL láhev 118 ml 1 1 1
WATER-JEL sáček 3,5g 3 3 3
       
gáza 7,5x7,5 ster.komp. 3 10 20
náplast 1,25cmx2m 1 1 1
náplast 2,5cmx2m 1 1 1
rychloobvaz 6cmx2cm 5 5 20
rychloobvaz 8cmx4cm 3 3 12
rychloobvaz 6cmx1m - - 1
rychloobvaz 8cmx1m - 1 1
obinadlo hydr.ster.6cmx5m 5 5 6
obinadlo hydr.ster.8cmx5m - - 2
obinadlo hydr.ster.10cmx5m 5 5 10
škrtidlo 2 2 2
obvaz duonet S2 - 2 2
obvaz duonet S3 - 2 2
obvaz duonet S4 - 2 2
obvaz krycí BASEPON 50x75mm 3 3 10
šátek trojcípí 2 5 5
vata obv.ster.lis 25g - - 2
vata obv.skládaná 50g - - 2
vata buničitá přířezy 5x5cm 3 5 8
elastické obinadlo š.10cm - - 2
rukavice chirurgické 3 3 3
izotermická fólie 1 1 1
       
pinzeta anatomická - - 1
pinzeta 1 1 -
rouška resuscitační 2 2 2
špendlík zavírací 12 24 24
teploměr lékařský 1 1 1
traumacel zásyp 1 1 1
tabl.na přípravu pitné vody 1 1 1
nůžky 1 1 1
rouška PVC 1 1 1
nůž kapesní 1 1 1
zápisník s tužkou 1 1 1
lopatka na jazyk - - 10

Obsah autolékárničky a její použití

Od 1.1.2011 je povinný nový obsah vybavení autolékárničky podle vyhlášky Ministerstva dopravy  č.283/2009 a její novely č.216/2010 Sb.

Nejzajímavější novinkou je karta první pomoci. Obsahuje stručný obrázkový návod, jak postupovat při záchraně zraněných, pokud dojde k autonehodě. Na další straně najdete pokyny, jak se chovat v případě krvácení, šoku, bezvědomí, poranění hlavy nebo páteře a tak dále. Krátký text vám má pomoci v případě, že ztratíte hlavu, v žádném případě však nenahradí znalosti získané v autoškole. Proti prochladnutí má pomoci termoizolační fólie, do které se zraněný může buď zabalit, nebo ji lze použít jako podložku. Nově přibyla také resuscitační maska určená k umělému dýchání a antikorozní nůžky se zaoblenými hroty schopné lehce přestřihnout bezpečnostní pásy. Změnily se také některé parametry stávajícího vybavení autolékárničky.
 

Kompletní obsah nové autolékárničky:
 

- 3x obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře 8 cm, savost 800g/m2)
- 3x obvaz hotový se 2 polštářky (šíře 8 cm, savost 800g/m2) 
- 2x šátek trojcípý z (netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm)
- 1x náplast hladká cívka (velikost 2,5cm x 5m, min. lepivost 7 N/25 mm)
- 6x náplast s polštářkem (velikost 8cm x 4cm, min. lepivost 2,5 N/cm) 
- 1x obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm)
- 1x  maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem schválená jako zdravotnický prostředek
- 1x rouška plastová (20 x 20 cm, tloušťka 0,05 mm)
- 1 pár rukavic pryžových nebo latexových chirurgickém v obalu
- 1x nůžky se sklonem v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty - délka 15 cm
- 1x isotermická fólie (rozměry min. 200 x 140 cm)
- 1x letáček o postupu při zvládání dopravní nehody
 

Doplňkový balíček autolékárničky
 

Vlastníte-li autolékárničku s dobou použitelnosti po roce 2011, můžete ji pouze doplnit novými komponenty podle vyhlášky z 15.9. 2009. To platí i pro součásti, u kterých se mění jen kvalitativní kritéria. Tím se ale neprodlouží doba použitelnosti stávajícího obsahu staré autolékarničky.
 

Pro přehled je níže uvedeno ještě i vybavení dle předcházející vyhlášky:

Podle Vyhl. č. 341/2002 Sb. (příl. č.14) je předepsán tento obsah lékárniček pro motoristy pro poskytnutí první pomoci:

Lékárnička pro motorová vozidla kategorie L (motolékárnička):

Název materiálu Počet kusů
Obvaz hotový sterilní č. 2 1
obvaz hotový sterilní č. 4 1
šátek trojcípý 1
náplast s polštářkem 8 x 4 cm 3
obinadlo zaškrcovací pryžové, délky 70 cm 1
rouška resuscitační 1
rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1 pár
špendlík zavírací v antikorozní úpravě 2

Lékárnička pro ostatní motorová vozidla:

velikost lékárničky I. II. III.
Název materiálu kusů kusů kusů
obvaz hotový steril. č. 2 2 5 10
obvaz hotový steril. č. 3 2 5 10
obvaz hotový steril. č. 4 2 5 10
šátek trojcípý 2 3 6
obinadlo elastické l0 cm x 5 m - 3 6
náplast hladká cívka 2,5 cm x 5 m 1 2 4
náplast s polštářkem 8 x 4 cm 6 12 18
obinadlo škrtící pryžové délka 70 cm 1 3 5
dezinfekční roztok ve spreji - - -
obvaz hotový sterilní 7,5 cm x 7,5 cm 1 3 5
rouška resuscitační 1 2 4
rouška PVC 20 x 20 cm 1 2 4
rukavice pryžové (latex.) chir. v obalu 1 2 4
špendlík zavírací v antikoroz. úpravě 2 2 4
nůžky 1 1 1

Pro osobní automobily je určena lékárnička č. I., lékárničky č. II. a III. jsou určeny pro ostatní vozidla (nákl. automobily, autobusy a jiná vozidla hromadné dopravy). Autolékárničku č. III. je možno nahradit dvěma autolékárničkami č. II.

Obsah základní lékárničky pro zotavovací a jiné podobné akce pro děti a dorost

Podle Vyhl. č. 185/1990 Sb. je definován tento závazný obsah lékárničky (pro kapacitu akce do 80 dětí):

Název materiálu Počet kusů
LÉČIVA  
Calcium pantothenicum 3
Paralen 5
Jodisol pero 4g 3
Benzin lékařský 200 ml
Hypermangan 10 g
Carbosorb 3
Ophtal 2
Plumbin ( již ale není k sehnání ! ) 10
Septonex spray 2
Chloramin B 1
Kinedryl tbl 20
Septonex ung 2
Septonex zásyp 3
Endiaron tbl 2
Dithiaden tbl ( je vázán na rp !) 3
Ophtalmoseptonex gtt 3
Ophtalmoseptonex ung 3
Traumacel zásyp 3
Stopangin sol 3
OBVAZOVÝ A JINÝ ZDRAV.MAT.  
gáza hydrofilní steril.20x4cm 5
gáza hydrofilní steril.6,5x7,5cm 5
lopatky na jazyk 100
náplast rychloobvaz 8cmx1m 2
náplast v roli 5cmx5m 2
náplast v roli 18cmx5m 1
obinadlo hydrof.lis.ster. 6cmx5m 10
obinadlo hydrof.lis.ster.8cmx5m 10
obinadlo hydrof.lis.ster. 10cmx5m 10
obinadlo hydrof.lis.ster. 12cmx5m 10
obinadlo pružné 8cmx5m 5
obinadlo pružné 10cmx5m 5
obinadlo škrtící pryžové 1
dlahy 2
pinzeta chirurgická rovná 1
šátek trojcípý 3
vata obvazová 250g 2
vata buničitá 500g 4
zavírací špendlíky různé velikosti 10
svítilna (baterka) 1
lékařský teploměr 1
T-tubus 1

 

 

Použití materiálu:

Obvazy jsou určeny k ošetření ran a kompresivním obvazům. Obinadlo zaškrcovací pryžové je určeno k zastavení prudkého tepenného krvácení (především na stehně a paži). Dezinfekčním roztokem se dezinfikují povrchní rány a oděrky; nestříká se do hlubokých ran, tělních otvorů a poraněných dutin (břišní, hrudní). Resuscitační rouška se po rozbalení vkládá svým pevným středem mezi chrup a igelitová část pokrývá rty. Rouška PVC se použije při ošetření otevřeného pneumotoraxu . V rukavicích je nutno provádět veškerá ošetření při první pomoci poraněným (prevence přenosu AIDS na zachránce).

 

 

Začátek této stránky